Etiquetes de Transferència Tèrmica

Entenem com a etiquetes de transferència tèrmica aquelles que s'imprimeixen utilitzant la cinta de ribbon. La seva aplicació és per a necessitats bàsiques de l'etiquetatge i no tenen molta complicació.